Annie Weibull

Jag är konstfotograf och använder ofta mig själv som modell när jag gestaltar upplevelser, känslor, drömmar och stämningar. För att lyfta bilderna från en strikt personlig till en mer abstrakt nivå arbetar jag inte sällan med sagolika och surrealistiska element. Min förhoppning är dessutom att dessa imaginära inslag ska stimulera betraktarens fantasi, kreativitet, lust och förmåga att tänka i nya banor.

Bildbehandlingen är en lika viktig del av mitt arbete som själva fotograferandet. Många av mina bilder består av flera fotografier som jag har kombinerat samman och redigerat på olika sätt i Photoshop.

Galleri