Gunilla Hildén

I stygnens universum lever jag. Där finner jag frihet bland mina mångfaldsvänner, stygnen. De tillåter mig allt, de sviker mig sällan, de smeker mina händer, de överraskar mig ofta, de vidgar mitt varande, de väcker nya tankar i mig, de är mig nära men ger mig distans, de leder mig till både stillhet och uppsluppen glädje, de pekar ut, de inkluderar, de är gränslösa, grymma, stormande, elaka, utmanande, intuitiva, sentimentala, känsliga, vänliga, ömsinta och inspirerande. De hjälper mig ofta till insikt och får mig till och med att blomma ibland. Stygnen slår en bro mellan nerv och själ, mellan hjärna-hjärta-hand. Tråden har en enorm betydelse för människan. Hennes röda tråd utgörs av hennes minnen. När den tråden brister inträder demens. Ett liv utan minnenas och sammanhangens trådar förkrymper människans liv. Trådar är grundläggande. Ju flera stygn vi skapar med våra trådar, desto mera mening finner vi i vårt levande, desto flera berättelser tar form.

En dag utan stygn är för mig en torftig dag.

Galleri

Läs mer CV