Olle Brandqvist

Natur och människor är motiv jag arbetar med.  Det är framför allt sten och tenn jag använder som material, någon gång trä. Måleri sysslar jag också med i perioder.

Mina skulpturer i tenn är som små ”världar”, utsnitt eller brottstycken av natur, som jag formar fram. Det är berg och branter, skulpterade landskap. Efterhand kom människan in och fick så småningom en allt större roll. Jag formade grupper av människor som sluter sig till varandra. De står t.ex på stenhällar och i marker i kustnära trakter.

Jag söker ofta material till mina arbeten i naturen. Det är granit, diabas, porfyr och andra sorters sten, som jag bearbetar genom att hugga, slipa och polera. De är släta ”mjuka”, hårda och tunga. Dessa skulpturer kan man uppleva med både ögon och händer, tycker jag.

Magnifika, lätt förvridna, fiktiva porträtt”, som någon har uttryckt det. Man kan säga att jag i mina arbeten söker skapa unika ”pesonligheter”.

Skulpturen Den nöjde boråsaren inbjuder till beröring. Kontrasten mellan den tunga stenen och de mjuka formerna blir påtaglig när man vidrör den lena ytan. Att låta händerna smeka över de polerade anletsdragen kan få tiden att stanna upp ett ögonblick. En paus i stadens hektiska tempo”.

Borås internationella skulpturbiennal 2012

Galleri