Håkan Fredén

Susan Sontag skriver i sin bok Om fotografi: ”Fotografier är i lika hög grad en tolkning av världen som teckningar och målningar är det”. I mitt fotograferande strävar jag efter att erbjuda en personlig och förhoppningsvis ny tolkning av den verklighet som vi lever i. Och oftast gör jag detta genom att välja ett särskilt utsnitt av den omgivning jag befinner mig i. Ett utsnitt som stödjer det budskap som jag vill förmedla till betraktaren. Att fotografera är att kommunicera.

Galleri