Jörgen Landehag

Ljuset är alfa och omega för Jörgen, motivet är underordnat ljusets betydelse. Han föredrar att måla utomhus, oftast motiv direkt från minnet.

Parallellt med sin ”infödda impressionism”, som Arne Isacsson kallade det, arbetar Jörgen Landehag som barnläkare. Barnen på sjukhusavdelningen inspirerar honom. Han målar tillsammans med dem och genom teckningarna får han ”hjälp” med att förstå hur de mår. ”De kanske inte kan prata om vilka problem de har, men de kan rita figurer”, säger han.

Galleri