2017 års affisch

Öppen för alla som utför konstnärligt arbete inom  måleri, grafik, foto, teckning, blandtekniker, konsthantverk inom glas, keramik, smide, textil, trä samt skulptur.

Här välkomnas såväl etablerade som icke etablerade konstnärer/konsthantverkare från hela landet.

I vår jury sitter Thomas Millroth, författare och konstkritiker, Birgitta Reuterskiöld konstprofessor och Ylva Molitor Gärdsell konstnär.

HÖSTSALONG 2018

27 okt - 25 nov

Galleri Fågel arrangerar en jurybedömd utställning till hösten. I vår jury sitter Thomas Millroth, författare och konstkritiker, Birgitta Reuterskiöld konstprofessor och Ylva Molitor Gärdsell konstnär. Här välkomnas såväl etablerade som icke etablerade konstnärer/konsthantverkare från hela landet.

HÖSTSALONG 2018

27 okt - 25 nov

Ansök nu till 2018 års HÖSTSALONG

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Ansökan senast 23 sept

Ansök nu till 2018 års HÖSTSALONG

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Ansökan senast 23 sept

Nedan följer information inför och efter ansökan samt
ansökningsformulär. Vänligen läs informationen noga och
spara en kopia för egen del på hela ansökningshandlingen.

Utställningsperiod 27 okt – 25 nov 2018

För vem
Öppen för alla som utför konstnärligt arbete inom  måleri,
grafik, foto, teckning, blandtekniker, konsthantverk inom glas,
keramik, smide, textil, trä samt skulptur.

Antal verk
Max 3 verk, inramat max 110×130 cm eller skulptur/konsthantverk
max 150 cm

Verk/föremål
Verken får max vara 2 år gamla samt att alla verken/föremålen
måste vara till salu.

Ansökan
Senast 23 september 2018, digitalt med högupplösta bilder eller
pappersutskrifter. Mail till pelle.daun@gallerifagel.com eller i
brev med posten. Original bedöms ej. Vi bedömer endast digitala
eller utskrivna fotografier av verken. Tänk på att skicka in bilder
av bra kvalitet.
Vid digital ansökan, döp filerna med ditt namn och verkets titel.
Bilden ska vara i format JPG. Vid papperskopior, märk varje bild
på baksidan med ditt namn och verkets titel.

Anmälningsavgift
För att ansökan ska behandlas ska en anmälningsavgift på 300 kr
betalas till plusgiro 670021-5. Detta ska göras i samband med din
ansökan. Märk talongen eller inbetalningen via bank med ditt
namn. Detta är en administrativ avgift som ej återbetalas, oavsett
anledning.

Antagna verk
Meddelande om antagna verk skickas via mail/brev senast 7 okt. Då
meddelas även inlämningstid av original samt bifogas en kvittens
som skall fyllas i och bifogas i samband med inlämningen av dina verk.

Inlämning
Du måste själv ombesörja inlämningen eller sändningen av original
till galleriet. Vad gäller grafik, teckningar och akvareller som inte är
inramade, ska dessa vara försedda med passepartout i standardformat,
30×40, 40×50, 50×60, 60×80, 70×100.
Objekten ska vara försedda med utställarens namn och upphängnings-
anordning.
Verkstitel och övriga uppgifter noteras på anmälningsblanketten som
ska medfölja objekten.
Galleriet förbehåller sig rätten att utesluta objekt som inte
överensstämmer med ansökan.

Bedömning
Jurybedömningen kommer att ske efter ansökningstidens slut.
Bedömningen sker på anonym basis. Beslut om antagning kan inte
överklagas och omdömen kan ej ges till dig som ansökt.

Avhämtning
Ej antagna ansökningar makuleras. Osålda antagna verk avhämtas
senast 5 dagar efter utställningsperioden. 
Ej hämtade objekt återsänds efter sista avhämtningsdagen på
konstnärens bekostnad. Emballage- och portokostnader
tillkommer.

Transport och försäkringar
Utställaren svarar själv för transport till och från Galleri Fågel.
Objekten är försäkrade från inlämning till avhämtning, dock ej
längre än t o m sista avhämtningsdagen. Arrangörerna fråntar sig
allt ansvar för objekt som ej hämtas  inom föreskriven tid.

Utställning
Galleriet ordnar med en vernissage (alkoholfri) samt ett digitalt
inbjudningskort. Marknadsföring i galleriets sociala medier.
Galleriet tar ut 35 % provision på sålda verk. Redovisning till 
konstnärer sker 30 dagar efter utställningsperioden. Pengarna
betalas ut på det kontonummer du angett i ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Nedan följer information inför och efter ansökan samt
ansökningsformulär. Vänligen läs informationen noga och
spara en kopia för egen del på hela ansökningshandlingen.
Utställningsperiod 27 okt – 25 nov 2018
För vem
Öppen för alla som utför konstnärligt arbete inom  måleri,
grafik, foto, teckning, blandtekniker, konsthantverk inom glas,
keramik, smide, textil, trä samt skulptur.
Antal verk
Max 3 verk, inramat max 110×130 cm eller skulptur/konsthantverk max 150 cm
Verk/föremål
Verken får max vara 2 år gamla samt att alla verken/föremålen måste vara till salu.
Ansökan
Senast 23 september 2018, digitalt med högupplösta bilder eller pappersutskrifter. Mail till pelle.daun@gallerifagel.com eller i brev med posten. Original bedöms ej. Vi bedömer endast digitala
eller utskrivna fotografier av verken. Tänk på att skicka in bilder av bra kvalitet.
Vid digital ansökan, döp filerna med ditt namn och verkets titel. Bilden ska vara i format JPG. Vid papperskopior, märk varje bild på baksidan med ditt namn och verkets titel.
Anmälningsavgift
För att ansökan ska behandlas ska en anmälningsavgift på 300 kr betalas till plusgiro 670021-5. Detta ska göras i samband med din ansökan. Märk talongen eller inbetalningen via bank med ditt namn. Detta är en administrativ avgift som ej återbetalas, oavsett anledning.
Antagna verk
Meddelande om antagna verk skickas via mail/brev senast 7 okt. Då meddelas även inlämningstid av original samt bifogas en kvittens som skall fyllas i och bifogas i samband med inlämningen av dina verk.
Inlämning
Du måste själv ombesörja inlämningen eller sändningen av original till galleriet. Vad gäller grafik, teckningar och akvareller som inte är inramade, ska dessa vara försedda med passepartout i standardformat,
30×40, 40×50, 50×60, 60×80, 70×100.
Objekten ska vara försedda med utställarens namn och upphängningsanordning. Verkstitel och övriga uppgifter noteras på anmälningsblanketten som ska medfölja objekten.
Galleriet förbehåller sig rätten att utesluta objekt som inte
överensstämmer med ansökan.
Bedömning
Jurybedömningen kommer att ske efter ansökningstidens slut. Bedömningen sker på anonym basis. Beslut om antagning kan inte överklagas och omdömen kan ej ges till dig som ansökt.
Avhämtning
Ej antagna ansökningar makuleras. Osålda antagna verk avhämtas senast 5 dagar efter utställningsperioden. 
Ej hämtade objekt återsänds efter sista avhämtningsdagen på konstnärens bekostnad. Emballage- och portokostnader
tillkommer.
Transport och försäkringar
Utställaren svarar själv för transport till och från Galleri Fågel.
Objekten är försäkrade från inlämning till avhämtning, dock ej längre än t o m sista avhämtningsdagen. Arrangörerna fråntar sig  allt ansvar för objekt som ej hämtas  inom föreskriven tid.
Utställning
Galleriet ordnar med en vernissage (alkoholfri) samt ett digitalt inbjudningskort. Marknadsföring i galleriets sociala medier. Galleriet tar ut 35 % provision på sålda verk. Redovisning till  konstnärer sker 30 dagar efter utställningsperioden. Pengarna betalas ut på det kontonummer du angett i ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!