2004 – 2014 bodde jag i Argentina. Där var jag aktiv medlem i Cordobas fotoklubb och deltog i utställningar och bildspel. Under dessa år gjorde jag flera resor till bl.a. Amazonasområdet i Bolivia och Ecuador.

När jag var i Bolivia besökte jag flera nationalparker, däribland Madidi och Amboro Nationalpark. Under mina vistelser i nationalparkerna var det min personliga lokala guide och vän, Carlos Yarari, som hjälpte mig att hitta speciella platser där det finns många ormar, grodor, spindlar och färgglada insekter. I Carlos hemby San José fick jag också uppleva den årliga festen, Fiesta patronal, en katolsk högtid som har införlivats i ursprungsbefolkningens traditioner.

I Ecuador levde jag tillsammans med Shiwar-folket och var delaktig i deras vardag. Jag var bl. a. med på deras jakt på viltsvin, apor och fåglar där de använder giftpilar.

Ambitionen med mitt fotografiska arbete är inte bara att synliggöra det vackra och speciella i djungelns minsta varelser utan också att bidra till att öka medvetenheten om deras betydelse i det naturliga kretslopp som störs av bl. a. skogsskövling och andra ingrepp i regnskogens ekosystem. I Costa Rica besökte jag t.ex. Barnens Regnskog som grundades 1987 av läraren Eha Kern i Fagervik i Sverige och som med tiden blev en stor internationell organisation med syftet att köpa mark för att bevara regnskogen och dess artrikedom. I samband med mitt aktuella fotoprojekt i Kambodja samarbetar jag med miljöorganisationen Mother Nature som jobbar för bevarandet av naturens mångfald i regnskogen i Cardamom Mountains.